Kremlinn

Oppdrett av trav og galopphester.

Målsetting: Lage friske og gode individ, med kapasitet for å være med i eliten.

 

Niesque helt til v. på bilde

Kremlinn på forsiden av Stallskriket

Kremlinn på forsiden av Stallskriket

Bilder av våre hopper og føll i avls nummeret til TGN

Oppdrettet 4. best i landet av 2 åringene

Oppdrettet 28. best i landet av 3 åringene