Lystadveien 72 i Skiptvet

Gården ligger flott til ved Glomma og har 400m vannlinje. Dette gjør at alle beitene og utegangene går helt ned til elva. I tillegg har vi fått leid 80 mål med beite som ligger i nærhet til gården. Dette er fordelt på 3 beiter. Et veldig stort på 42 hvor vi har hopper og føll. Et stort på 22 mål, som ligger for seg selv i skogen og langs elva, der er hingstene helt avskjermet. Så et siste som ligger inntill utegangen, slik at de har tilgang på liggehall mm,

Områdene vi nå rydder til beite langs elva var beite i gamle dager, men som nå har grodd helt igjen. En del på ca 10-15 mål er klart og tatt i bruk. Der går ofte hestene ut i elva og bader på varme dager, det er ikke gjerdet mot elva, noe hestene nyter med å være mye i vannet.

Vi hugger ned kratt og skog og det åpner seg litt og litt igjen.

Gården (slik den så ut da vi kjøpte den, før det ble dyr på gården).

Ca 70 mål mark dyrkes.

Fra tørkesommeren 2018

Naturen er tett på og vi har mye elg og rådyr.
Bever hytte ved elva, grevling, rev mm.
Her en elgekalv som ikke er så redd for å ta en titt på tunet.