Lystadveien 72 i Skiptvet

Gården ligger flott til ved Glomma og har 400m vannlinje. Dette gjør at alle beitene og utegangene går helt ned til elva. Målet er å lage beiter langs hele. Har gjerdet inn ca 30 mål til nå, er nok en 30 -40 mål til som kan utnyttes bedre på sikt.

Dette er områder som var beite i gamle dager, men som nå har grodd helt igjen. 

Vi hugger ned kratt og skog og det åpner seg litt og litt igjen.

Gården (slik den så ut da vi kjøpte den, før det ble dyr på gården).

Ca 70 mål mark dyrkes.

Fra tørkesommeren 2018

Naturen er tett på og vi har mye elg og rådyr.
Bever hytte ved elva, grevling, rev mm.
Her en elgekalv som ikke er så redd for å ta en titt på tunet.