Senora Thatacher - Til minne

Død 2020 pga alderdom og sviktende helse.

Mor til mestvinnende norskfødte 2-åring i 2019 (Neridiana løp inn 188.708,- som 2-åring, 2.pl i NM, seier i et annet storløp og slått med nese i et tredje storløp)

Senora Thatcher er importert fra Chile. 

Hun har selv en 2. pl. i Gr.2 løp. Hun har 5 seiere, 6 andre og 2 tredje. 8 øvrige plasseringer.

Hun tjente selv kr 283.215,- og var en god hoppe. Best på sprint. Maks formtall 88.

Hennes søster har vnnet Gr. 1 løp og var champion mare i Chile.

Senora har 6 avkom.

Åringshingst etter Decceptor for salg!

Broren e. Crocker Road ble solgt på auksjonen 2019 for kr 68.000,- og var med det auksjonens nest dyreste av de solgte.

Fra Auksjonskatalogen til Neridiana, her er det listet opp info om morsstammen

Fra Auksjonskatalogen til Neridiana, her er det listet opp info om morsstammen

Neridiana med seier i storløp som 2-åring
Neridiana med seier i storløp som 2-åring
Åringshingst e. Crocker Road, solgt på auksjonen
Åringshingst e. Crocker Road, solgt på auksjonen
Ustartet 2 åring e. Crocker Road
Ustartet 2 åring e. Crocker Road

Del denne siden