Kjøttfe - Dexterku

I 2022 Startet vi med dexterku på gården.

Dette er europas minste kurase og er bare litt større enn en shetlandsponni. Kjøttet fra disse er meget eksklusivt og restauranter som serverer det skriver ofte i menyen at det er kjøtt fra dexter.

Målet er å øke flokken så vi vil ta vare på alle kvigekalver, mens okser vil gå til kjøtt produksjon eller livdyr salg.

Fra og med 2024 håper vi å ha salg av kjøtt fra egenproduserte dyr.

Kuene vil hos oss leve et fritt og naturlig liv og kjøttet vil komme fra dyr som har hatt en fin oppvekst. De går sammen med oksen og bedekker naturlig. Kalvene få gå med sin mor i flokken. De går på store beiter om sommeren og på store uteganger på vinteren. Disse får gå ute hele året.

Foto: @Moslingfotografi

Oksen Oskar

Kua Millie

Kvigen Olivia

Kvigen Obs

Del denne siden